Handige links

Ook onze school krijgt in de schooljaren 2021-2027 een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+).

Ook onze school krijgt in de schooljaren 2021-2027 een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij zetten deze subsidie in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en verhogen van de kwaliteit van praktijklessen.

ESF poster publiciteit 1 2023 724x1024
Onze school ontvangt een bijdrage uit het ESF+ programma 2021 2027. Dit geld wordt ingezet voor het vegroten van arbeidskansen van onze leerlingen.