Handige links

Als je naar praktijkonderwijs of de trajectklas wilt, moet je aan bepaalde dingen voldoen. Dat zijn de zogenaamde toelatingseisen. Die zijn best ingewikkeld en staan hieronder. Als je ze niet begrijpt, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we ze uitleggen.

Voor toelating tot praktijkonderwijs en voor toelating tot de trajectklas PrO/BBL is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Commissie van Toelating van het Samenwerkingsverband VO 2301 kijkt of je voldoet aan de criteria. Als dat zo is, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgegeven.

Eisen voor toelating tot praktijkonderwijs

  • Je hebt op didactisch gebied ten minste twee achterstanden van meer dan 50% (in ieder geval één bij rekenen of begrijpend lezen).
  • Je hebt een IQ tussen 55 en 80.

Eisen voor toelating tot de trajectklas PrO/BBL

  • Leerproblematiek is leidend bij plaatsing in de Trajectklas. Aanvullende gedragsproblematiek niet (daarvoor is BBL met Ondersteuning of Praktijkonderwijs beter toegerust).
  • Je hebt resultaten behaald die in het grensgebied van PrO en BBL liggen, met didactische vorderingen net boven en/of net onder de 50% volgens de LOVS/CITO gegevens, en/of een IQ rond de 75-80.
    Of je hebt didactische scores net boven de 50% en een IQ net onder de 75.
    Of je hebt didactische scores net onder de 50% met een IQ boven de 80.