Handige links

Het praktijkonderwijs past bij jou als je het op de basisschool erg lastig had met rekenen, lezen en/of spelling.

Je leert makkelijker door te doen en voelt je sterker in de praktische vakken. Tijdens de opleiding blijven we kijken of dit nog past. Als het kan, kan je doorstromen naar vmbo basis - beroepsgerichte leerweg.


Er zijn toelatingseisen voor het praktijkonderwijs en de trajectklas PrO/BBL.