Handige links

Kies je voor praktijkonderwijs? Dan is dit het plan met leerdoelen. We bouwen het stap voor stap op en kijken goed hoe snel je wilt gaan.

Onderbouw - leerjaar 1, 2 en 3

Leerjaar 1

 • Theorie: bijvoorbeeld Nederlands, rekenen en wereldoriëntatie.
 • Praktijk: lessen die gericht zijn op zelfredzaamheid, zoals koken, verzorging, techniek. Maar ook creatieve werkvormen, bewegingsonderwijs en ICT.
 • Sociaal emotionele vorming: sociale vaardigheden, zoals omgaan met kritiek en jezelf voorstellen.
 • Invulling vrije tijd: door het vak vrijetijdsbesteding, leren wat je kan doen in je vrije tijd.

Leerjaar 2

 • Stage: voorbereidende stage en maatschappelijke stage in de tweede helft van het jaar.
 • Praktijk: op basis van je beroepenoriëntatie, waardoor je nog meer kunt richten op de praktijkvakken die bij je passen. 
 • Beroepenoriëntatie: richtingen als metaal, groen, zorg en welzijn en verkoop in de winkel. 
 • Leerdoel: met je mentor leer je je eigen doelen kiezen. Je onderzoekt wat je al kan en wat je nog wilt leren.

Leerjaar 3

 • Stage: dit jaar ga je voor het eerst echt op stage (meerdere dagdelen per week).
 • Praktijk: meer praktijkvakken, minder theorie. 
 • Richting: vanuit het leerdoel kijken we samen naar welke richting bij jou past.

Bovenbouw - leerjaar 4, 5 en 6

In de bovenbouw zal je veel te vinden zijn in ons Arbeids Training Centrum (ATC). In leerjaar 4 en 5 werk je daar namelijk iedere vrijdagmorgen in de ATC-werkplaats. Je kunt daarbij kiezen uit de richtingen Groen, Catering, Logistiek, Metaal, Timmeren, Schoonmaak of Zorg. Bij alle onderdelen is ook een certificaat te halen. 

In leerjaar 4,5 en 6 kies je een aantal branchegerichte cursussen (BGC's) en trajecten uit.