Handige links

Op Reggesteyn doet iedereen mee. Dat betekent dat we respect voor elkaar moeten hebben en samen voor een veilige omgeving moeten zorgen. Hoe we dat willen doen, hebben we vastgelegd in een aantal gedrags- en leefbaarheidsregels. Hier hebben we ons allemaal aan te houden.

Integriteitscode

Bij Reggesteyn hebben we een integriteitscode vastgesteld, waarin de afspraken voor het bewaren van de integriteit van het handelen van alle betrokkenen bij de school wordt beschreven. Deze code hoort ook bij onze  "Klokkenluidersregeling": De regeling vermoeden misstand.

De gedrags- en leefbaarheidsregels uit de integriteitscode van onze school gelden voor iedereen, van leraar tot leerling, van directie tot ouders. Daaruit volgen ook een aantal afspraken en spelregels voor leerlingen.