Handige links

Reggesteyn is ook jouw school. Daarom kan je meedenken over allerlei beleidsmatige zaken. Leerlingparticipatie dus. Bijvoorbeeld binnen de klankbordgroep van jouw unit. Of wat dacht je van een plaats in de leerlingenraad of in de medezeggenschapsraad?