Handige links

Bij ons op school heb je rechten en plichten. Deze staan in het leerlingenstatuut. Er is een deel met de afspraken voor de dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld aanwezigheid, gedrag, veiligheid voor jezelf en anderen, schade, huiswerk. Ook is er een deel met de grondrechten van leerlingen, zoals vrijheid van meningsuiting, uiterlijk en vergadering en het recht op privacy. Ook zaken als de toetsvrije dagen staan erin.