Handige links

Je kunt lid worden van de klankbordgroep van jouw unit. Zo kan je opkomen voor de belangen van leerlingen. Elke unit heeft een klankbordgroep om leerlingzaken te bespreken. De klankbordgroep overlegt ook met de unitleider of de vestigingsdirecteur.