Handige links

Als je 18 jaar of ouder bent, ben je wettelijk meerderjarig en daarmee handelingsbekwaam. Je mag dan zelf een absentiebriefje of rapport ondertekenen, dat kunnen je ouders dan niet terugdraaien.

Je ouders zijn verplicht hun kinderen tot 21 jaar zo (financieel) te ondersteunen dat zij hun opleiding kunnen afmaken.

Als school houden we je ouders graag op de hoogte van jouw ontwikkelingen, ook als je ouder dan 18 bent. Dat mag helaas niet van de wet op de privacy. Gelukkig kan je zelf aangeven dat je ouders mogen meekijken in Magister. Zet dan in Magister het vinkje uit bij ‘uitsluiting van anderen'.

Vergoeding van schoolkosten

Als je 18 jaar bent, krijgen je ouders geen kinderbijslag meer. Maar je moet wel allerlei kosten maken voor school. Dan kan je een (maandelijkse) tegemoetkoming voor deze kosten aanvragen.

Deze ‘tegemoetkoming scholieren’ is een gift en bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Kijk voor informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs op www.duo.nl of bel (050) 599 77 55.