A A A
hamburger
Headerbeeld 1600x1000-4-Melle-C

Vmbo

 

Schilderpaard-R-13

Het vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een opleiding van vier jaar die je voorbereidt op een middelbare beroepsopleiding (mbo). Op het vmbo werken we met profielen. Deze sluiten aan op de behoefte van het bedrijfsleven en de maatschappij. Na het vmbo kun je nog alle kanten op. Er zijn voldoende mogelijkheden om een andere richting te volgen. Ook het vmbo zelf heeft veel verschillende richtingen.
Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Dit bieden we met het ondersteunend onderwijs.

Theoretische leerweg (tl)
De theoretische leerweg is een richting waarbij je vooral theorie volgt. Naast theorie krijg je in de bovenbouw het beroepsgerichte vak ‘diensten & producten’. Verder krijg je als leerling veel algemeen vormende vakken. Het vakkenpakket stemmen we af op de vervolgopleiding. Met de theoretische leerweg heb je een goede aansluiting op het hoogste niveau van het mbo. Ook is doorstromen naar havo mogelijk.

De beroepsgerichte leerweg (bl)
De naam van de beroepsgerichte leerweg is duidelijk. Hier leer je de basisvaardigheden voor een beroep. Je kiest voor een opleiding met veel praktijk. Je leert veel door te doen. Je zoekt zelf, of samen met anderen, uit hoe iets werkt. Bijvoorbeeld op de computer. Ook krijg je de theorie om in de praktijk je opdrachten te kunnen doen.

In de onderbouw krijg je vakken uit alle sectoren van het vmbo. De keuze voor een profiel (Profielen vmbo) volgt aan het einde van leerjaar 2. We bereiden je daarop met het vak ‘mens & beroep’. In het derde en vierde jaar volg je vakken die aansluiten op de beroepspraktijk. Op Reggesteyn bootsen we de praktijk “zo echt mogelijk” na. Om een goed beeld te krijgen van je beroepsrichting, loop je stage in een bedrijf, instelling of gezin.

Kader en basis (kbl en bbl)
Ben je een kaderleerling? Dan krijg je per week meer theorie-uren. Met jouw diploma ga je naar niveau 2, 3 of 4 van het mbo. Een basisleerling volgt meer praktijkuren. Met je diploma basis-beroeps kun je naar niveau 2 van het mbo.

Het laatste nieuws in je mailbox?

Vul hier je mailadres in en blijf op de hoogte!