Handige links

Je ouders zijn verantwoordelijk voor jou tot je 18 jaar bent. Daarom vinden we contact met ouders erg belangrijk. Er zijn verschillende momenten en manieren waarop ouders contact hebben met school.

Persoonlijk contact

Ouders hebben vooral contact met de mentor. Daar kunnen ze altijd een afspraak mee maken. Ook kunnen ze een afspraak maken met een docent, de unitleider of de vestigingsdirecteur. Ouders worden een paar keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de mentor, op school.

Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een kennismakingsavond of ouderavond. Hierbij zijn ook de unitleider en de mentor aanwezig.

Gesprekken

Tijdens het schooljaar zijn er een aantal gesprekken met docenten of de mentor. We beginnen het jaar met verwachtingsgesprekken met jou, je mentor en je ouders. Halverwege het jaar zijn er 10-minutengesprekken met vakdocenten en je ouders. En in het voorjaar zijn er voortgangsgesprekken met jou, je mentor en je ouders.

Gesprekken in het Praktijkonderwijs

Bij het Praktijkonderwijs is er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsavond. Daarna is er in oktober een verwachtingsgesprek. Hier wordt het zogeheten 'MOP' besproken. In januari en in juni is een voortgangsgesprek. Hier worden de doelen, theoretische en praktische resultaten en de stage besproken.

Schoolrapporten

Er worden geen schoolrapporten meegegeven, omdat alle cijfers zichtbaar zijn op Magister. Wel werken we in Nijverdal met leerlingbespreking.nl. Met deze tool kan iedere leerling een eigen actieplan kan opstellen en volgen.

Ouderinfo via Magister of Presentis

Activiteiten en onderwijskundige zaken worden regelmatig verstuurd. Daarnaast krijgen ouders maandelijks de online ‘Ouderinfo ’. Dit gebeurt via het opgegeven email-adres.