Handige links

Na een scheiding kunnen ouders kiezen voor co-ouderschap. Ze zijn dan beiden nauw betrokken bij jouw opvoeding en het onderwijs dat je krijgt. Als er geen sprake is van co-ouderschap, houdt school contact met de verzorgende ouder. Die deelt de info met de andere ouder.

Informatie delen met elkaars

Wij vinden het belangrijk dat je beide ouders bij jouw schooljaren betrokken zijn. Daarom verwachten we dat je ouders na een scheiding alle belangrijke informatie over jou met elkaar delen. Als dat door bepaalde redenen niet kan, kunnen je ouders contact opnemen met de vestigingsdirecteur.

Co-ouderschap

Hebben je ouders bij de scheiding gekozen voor co-ouderschap? Dan zijn ze beiden nauw betrokken bij jouw opvoeding en onderwijs. Als je om-en-om bij beide ouders woont, sturen we onze post naar het adres waarop je bij onze administratie staat ingeschreven. We gaan ervan uit dat je ouders alle informatie aan elkaar doorgeven.

Verzorgende ouder

Is er geen sprake van co-ouderschap? Dan delen we alle informatie met de ouder bij wie je meestal woont. Dit is de verzorgende ouder. Volgens de wet moet de verzorgende ouder alle informatie delen met de niet-verzorgde ouder.

Niet-verzorgende ouder

Volgens de wet moet de verzorgende ouder alle informatie delen met de niet-verzorgde ouder. Als dit om bepaalde redenen niet gebeurt, kan de niet-verzorgende ouder de informatie opvragen bij school, via de vestigingsdirecteur. In principe krijgt de niet-verzorgende ouder de informatie. Behalve als er een goede reden is om dat niet te doen, zoals zwaarwegende belangen van het kind.