Handige links

Willen je ouders meedenken over en meewerken aan ontwikkelingen in de school? Dat kan, bijvoorbeeld in één van onze klankbordgroepen. Fijn ook, want betrokkenheid van ouders en ouderparticipatie hebben wij hoog in ons vaandel staan.

Ouderparticipatie

We stellen het zeer op prijs als ouders actief een rol spelen binnen de school. Dat kan als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de mediatheek. Reggesteyn maakt graag gebruik van ouders voor allerlei activiteiten en hand- en spandiensten.

Aanmelden kan via email@adres.nl <??? svp invullen??>

Klankbordgroep voor ouders

Binnen elke unit is er een klankbordgroep voor ouders. Hierin praten ouders met de unitleider over hun ervaringen met de unit, beleidsmatig. Dit overleg vindt drie keer per jaar plaats. Individuele situaties worden hier niet besproken.