Handige links

In de onderbouw toetsen we regelmatig hoe je ontwikkelt en ervoor staat. Dat doen we met proefwerken, mondelinge of schriftelijke overhoringen, werkstukken, spreekbeurten, verslagen, enzovoort. Hiervoor krijg je dan een beoordeling. Meestal is dat een cijfer.


Niet alle toetsen en cijfers wegen even zwaar. De docent vertelt aan het begin van het jaar hoeveel elk cijfer meetelt.

Repetitie of proefwerk?

Een proefwerk of repetitie is de herhaling van een afgerond deel van de stof, alles is aan de orde geweest. Een repetitie is altijd schriftelijk en wordt ruim van tevoren op de agenda gezet.

Een overhoring gaat over het huiswerk, de leerstof. Een overhoring volgt dan ook meestal ‘de volgende les’, schriftelijk of mondeling.

Formatief handelen

Naast proefwerken, schriftelijke overhoringen, mondelingen, praktische opdrachten doen we ook aan formatief handelen. Daarbij krijg je feedback over waar je staat. Ook krijg je de nodige houvast om zelf je leerdoelen te halen.