Handige links

In de bovenbouw beginnen de leerlingen met de voorbereiding op het eindexamen. Op het vmbo begint die voorbereiding in leerjaar 3, op havo en vwo in leerjaar 4.

Voor 1 oktober van het examenjaar hoor je wat je moet weten, kennen en kunnen voor het examen. Dat heet het programma van toetsing en afsluiting (pta).

Het pta staat in Magister. Je ouders kunnen het ook inzien via Magister.

Dit vind je in het pta:

• Voor elk examenvak een overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen.

• Het verkorte examenreglement: Hoe worden examens afgenomen, wat zijn de regels bij verzuim en fraude, hoe kan je bezwaar maken tegen beslissingen.

• De slaag-/zakregeling.

• Aanwijzingen voor het afleggen van examens.

• De spelregels voor herkansingen.

Een stapje terug

Als de kans van slagen in het examenjaar te klein is, kan het goed zijn om een stapje terug te doen. Dan ga je terug naar vwo 5, havo 4 of vmbo 3.

Als je vóór 1 februari teruggaat naar het een-na-laatste jaar, telt het jaar niet mee als examenjaar.