Handige links

Aan het eind van het schooljaar wil je natuurlijk weten of je doorgaat naar het volgende jaar. Daarvoor kijken we naar je prestaties en studieresultaten. Die worden tijdens het jaar op verschillende manieren bijgehouden.

Je ouders worden op de hoogte gehouden op de ouderavonden en tijdens de geplande gesprekken met de mentor of vakdocenten, drie keer in het jaar. Ook kunnen ze je schoolcijfers zien via Magister.

Als je prestaties er aanleiding voor geven, kunnen we tussentijds contact opnemen met je ouders.