Handige links

Als je schoolresultaten voldoende zijn, word je aan het eind van het schooljaar bevorderd. Dan ga je over naar de volgende klas. Als de schoolresultaten onvoldoende zijn, kan je blijven zitten in een klas. Dat mag niet te vaak.

Overgaan

Jij en je ouders krijgen in de eerste helft van het schooljaar de criteria om door te kunnen gaan naar een volgend leerjaar. Of je wel of niet overgaat, hangt af van je cijfers op het eindrapport. Als het niet vanzelf duidelijk is, bepalen de docenten in een rapportvergadering of je wel of niet overgaat.

Zittenblijven

Volgens de wet mag je maximaal drie jaar doen over twee aaneengesloten jaren. Nog een keer blijven zitten mag niet. Dan moet je overstappen naar een andere, eenvoudiger leerweg.

Op het vmbo kan je in de bovenbouw in principe niet blijven zitten. Dat komt omdat we werken met een ongedeelde bovenbouw, waardoor we het leertraject in één blok aanbieden. Als het nodig is, leveren we maatwerk.